Ειδήσεις
Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Νέο προϊόν - 9 χιλιοστά μαγνητικά κοντό νήμα κλεισίματα.
- Mar 23, 2016 -Τα αυτόματα δειγματολήπτες που μεταφέρουν φιαλίδια χρησιμοποιώντας μαγνήτη απαιτούν φιαλίδια δείγματος με μαγνητικά πώματα. Μεταξύ αυτών είναι το όργανο CTC GC PAL, καθώς και παρόμοια κατασκευασμένα όργανα των Gerstel, Agilent και Shimadzu, κ.λπ. και του Autoprometri TriPlus της Thermo Scientific.

Για όγκους δειγμάτων έως και 2 ml χρησιμοποιήθηκαν κυρίως φιαλίδια Neck Crimp με μαγνητικά στεγανοποιητικά κλεισίματα. Ωστόσο, λόγω του σκληρού μετάλλου των καπακιών δεν ήταν εύκολο να πτύχουμε και να αποκολληθούν. Συνδέεται με αυτόν τον κίνδυνο εσφαλμένων φιαλιδίων που σημαίνει ότι σε περίπτωση φιαλιδίων που έχουν υποστεί υπερδιέγερση η πτώση των φιαλιδίων από τον μαγνήτη λόγω της διογκώσεως του καλύμματος και σε περίπτωση υπερβολικά χαλαρής διαρροής πτύχωσης και κατά συνέπεια μη αναπαραγώγιμη ανάλυση. Οι νεοεμφανιζόμενες σφραγίδες με μικτό σπείρωμα με συναρμολογημένο μαγνητικό πώμα αντιπροσωπεύουν ένα πιο βολικό και ευκολότερο να ανοίξουν αντίστοιχα για να σφραγίσουν εναλλακτικά. Το έτοιμο κλείσιμο με σέλας σιλικόνης / PTFE αποκλείει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με λανθασμένο πτύχωση και έτσι είναι ασφαλέστερο και πιο άνετο στο χειρισμό. Έχει δοκιμαστεί από την CTC Analytics σε σχέση με τη μαγνητική δύναμη, τη διείσδυση και την καθαρότητα και έχει ελευθερωθεί επίσημα για χρήση στο όργανο.

 

Τις καλύτερες ευχές,

Ομάδα ALWSCI.