Έκθεση
Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Τι είναι η HPLC;
- Mar 25, 2016 -Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC, πρώην αναφερόμενη ως υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης) είναι μια τεχνική στην αναλυτική χημεία που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό κάθε συστατικού σε ένα μείγμα. Στηρίζεται σε αντλίες για να περάσει υγρό διαλύτη υπό πίεση που περιέχει το μείγμα δείγματος μέσω στήλης γεμάτης με στερεό προσροφητικό υλικό. Κάθε συστατικό του δείγματος αλληλεπιδρά ελαφρώς διαφορετικά με το προσροφητικό υλικό, προκαλώντας διαφορετικούς ρυθμούς ροής για τα διάφορα συστατικά και οδηγώντας στον διαχωρισμό των συστατικών καθώς ρέουν έξω από τη στήλη.

Η HPLC χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή (π.χ. κατά τη διαδικασία παραγωγής φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων), νομική (π.χ. ανίχνευση φαρμάκων βελτίωσης της απόδοσης στα ούρα), έρευνα (π.χ. διαχωρισμός των συστατικών ενός πολύπλοκου βιολογικού δείγματος ή παρόμοιων συνθετικών χημικών μεταξύ τους ) και ιατρικών (π.χ. ανίχνευση επιπέδων βιταμίνης D στον ορό του αίματος).

Τις καλύτερες ευχές,

Ομάδα ALWSCI

Shaoxing ALWSCI Technologies Co, Ltd

(Χρωματογραφία / Αναλώσιμα & Προμήθειες)