Έκθεση
Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Τι είναι η χρωματογραφία;
- Jan 25, 2016 -
Η χρωματογραφία (το χρώμα που σημαίνει "χρώμα" και γράφημα "για γράψιμο") είναι ο συλλογικός όρος για ένα σύνολο εργαστηριακών τεχνικών για τον διαχωρισμό μιγμάτων. Το μείγμα διαλύεται σε ένα ρευστό που ονομάζεται κινητή φάση, το οποίο το μεταφέρει μέσω μιας δομής που συγκρατεί ένα άλλο υλικό που ονομάζεται στατική φάση. Τα διάφορα συστατικά του μείγματος ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες, προκαλώντας τον διαχωρισμό τους. Ο διαχωρισμός βασίζεται στο διαφορικό διαχωρισμό μεταξύ της κινητής και της στατικής φάσης. Οι λεπτές διαφορές στο συντελεστή κατανομής ενός συστατικού καταλήγουν σε διαφορική συγκράτηση στην στατική φάση και έτσι αλλάζουν τον διαχωρισμό.


Η χρωματογραφία μπορεί να είναι προπαρασκευαστική ή αναλυτική. Ο σκοπός της προπαρασκευαστικής χρωματογραφίας είναι να διαχωριστούν τα συστατικά ενός μίγματος για πιο προηγμένη χρήση (και ως εκ τούτου είναι μια μορφή καθαρισμού). Η αναλυτική χρωματογραφία γίνεται κανονικά με μικρότερες ποσότητες υλικού και είναι για τη μέτρηση των σχετικών αναλογιών αναλυτών σε ένα μείγμα. Τα δύο δεν είναι αμοιβαία αποκλειστικά.Τις καλύτερες ευχές,

Ομάδα ALWSCI